เท่าไหร่สำหรับวันที่จะกินและดื่มในประเทศไทย

มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการกินและดื่มในประเทศไทยต่อวันและ …