ทิวทัศน์ริมทะเลในประเทศไทย

ทัศนียภาพริมทะเลของประเทศไทย หาดกะรนมีความยาว 4 กิโลเมต …